[ar] bookmark.title=النافذه الحالية (نسخ أو فتح نافذة جديدة) previous.title=السابق next.title=التالي print.title=طباعة download.title=تحميل zoom_out.title=التصغير zoom_in.title=تكبير error_more_info=مزيد من المعلومات error_less_info=معلومات أقل error_close=أغلق error_build=PDF.JS بناء: {{build}} error_message=رسالة: {{message}} error_stack=المكدس: {{stack}} error_file=ملف: {{file}} error_line=سطر: {{line}} page_scale_width=عرض الصفحه page_scale_fit=تحجيم الصفحه page_scale_auto=تكبير تلقائي page_scale_actual=الحجم الفعلي toggle_slider.title=تبديل المتزلج thumbs.title=اظهار الصور المصغرة outline.title=عرض مخطط الوثيقه loading=تحميل ... {{percent}}٪ loading_error_indicator=خطأ loading_error=حدث خطأ أثناء تحميل وثيقه بي دي اف rendering_error=حدث خطأ اثناء رسم الصفحه page_label=الصفحة: page_of=من {{pageCount}} no_outline=لايوجد مخطط open_file.title=فتح ملف text_annotation_type=[{{type}} ملاحظة] [cs] bookmark.title=Aktuální zobrazení(zkopírovat nebo otevřít v novém okně) previous.title=Předchozí stránka next.title=Další stránka print.title=Tisk download.title=Stáhnout zoom_out.title=Zmenšit zoom_in.title=Zvětšit error_more_info=Více informací error_less_info=Méně informací error_close=Zavřít error_build=PDF.JS Build: {{build}} error_message=Zpráva:{{message}} error_stack=Stack:{{stack}} error_file=Soubor:{{file}} error_line=Řádek:{{line}} page_scale_width=Šířka stránky page_scale_fit=Stránka page_scale_auto=Automatické přibližení page_scale_actual=Skutečná velikost toggle_slider.title=Přepnout posuvník thumbs.title=Zobrazit náhledy outline.title=Zobrazit osnovu dokumentu loading=Načítám... {{percent}}% loading_error_indicator=Chyba loading_error=Došlo k chybě při načítání PDF. rendering_error=Došlo k chybě při vykreslování stránky. page_label=Stránka: page_of=z{{pageCount}} no_outline=Žádné osnovy k dispozici open_file.title=Otevřít soubor text_annotation_type=[{{type}}Anotace] toggle_slider_label=Přepnout posuvník thumbs_label=Náhledy outline_label=Přehled dokumentu bookmark_label=Aktuální zobrazení previous_label=Předchozí next_label=Další print_label=Tisk download_label=Stáhnout zoom_out_label=Zmenšit zoom_in_label=Přiblížit zoom.title=Zvětšit thumb_page_title=Stránka{{page}} thumb_page_canvas=Náhled stránky {{page}} request_password=PDF je chráněn heslem: [da] # Værktøjslinje knapper (tooltups og billedtekster) previous.title=Forrige previous_label=Forrige next.title=Næste next_label=Næste # Oversættelsesnote: # Disse tekststrenge bliver sammensat i formen "Side: X af Y" # Oversæt ikke "{{pageCount}}", det er en variabel og vil blive erstattet # med det egentlig antal sider i PDF filen page_label=Side: page_of=af {{pageCount}} zoom_out.title=Zoom ud zoom_out_label=Zoom ud zoom_in.title=Zoom ind zoom_in_label=Zoom ind zoom.title=Zoom print_label=Udskriv print.title=Udskriv fullscreen.title=Fuldskærm fullscreen_label=Fuldskærm open_file.title=Åbn fil open_file_label=Åbn download.title=Hent download_label=Hent bookmark.title=Aktuel visning (kopier eller åbn i et nyt vindue) bookmark_label=Aktuel visning # Tooltips of alternativ billedtekst til sidepanelet # (_label strengene er den alternative billedtekst, mens .title # strengene er tooltips toggle_slider.title=Skift slider toggle_slider_label=Skift slider outline.title=Vis dokumentoversigt outline_label=Dokumentoversigt thumbs.title=Vis thumbnails thumbs_label=Thumbnails search_panel.title=Søg i dokumentet search_panel_label=Søg # Dokumentoversigtsbeskeder no_outline=Ingen dokumentoversigt tilgængelig # Thumbnails panelet (tooltips og alt. billedtekst) # Oversættelsesnote: "{{page}}" vil blive erstattet af det # egentlige sidetal thumb_page_title=Side {{page}} # Oversættelsesnote: "{{page}}" vil blive erstattet af det # egentlige sidetal thumb_page_canvas=Thumbnail af side {{page}} # Søgepanelet search=Søg search_terms_not_found=(Ikke fundet) # Fejlpanel error_more_info=Mere information error_less_info=Mindre information error_close=Luk # Oversættelsesnote: "{{build}}" vil blive erstattet af PDF.JS build nummer # error_build=PDF.JS Build: {{build}} # Oversættelsesnote: "{{message}}" vil blive erstattet af en (engelsk) fejlbesked # error_message=Besked: {{message}} # Oversættelsesnote: "{{stack}}" vil blive erstattet af et stack trace # error_stack=Stak: {{stack}} # Oversættelsesnote: "{{file}}" vil blive erstattet af et filnavn error_file=Fil: {{file}} # Oversættelsesnote: "{{line}}" vil blive erstattet af et linjetal error_line=Linje: {{line}} rendering_error=Der skete en fejl under gengivelsen af PDF-filen # Prædefinerede zoom værdier page_scale_width=Sidebredde page_scale_fit=Helside page_scale_auto=Automatisk zoom page_scale_actual=Faktisk størrelse # Indlæsningsindikator (load ikon) loading_error_indicator=Fejl loading_error=Der skete en fejl under indlæsningen af PDF-filen # Oversættelsesnote: Dette vil blive brugt som et tooltip # "{{type}}" vil blive ersattet af en kommentar type fra en liste # defineret i PDF specifikationen (32000-1:2008 Table 169 – Annotation types). # Nogle almindelige typer er f.eks.: "Check", "Text", "Comment" og "Note" text_annotation_type=[{{type}} Kommentar] request_password=PDF filen er beskyttet med et kodeord: printing_not_supported=Advarsel: Denne browser er ikke fuldt understøttet ved udskrift [de] bookmark.title=Aktuelle Ansicht (Kopieren oder in einem neuen Fenster öffnen) previous.title=Zurück next.title=Vor print.title=Drucken download.title=Runterladen zoom_out.title=Verkleinern zoom_in.title=Vergrößern error_more_info=Mehr Info error_less_info=Weniger Info error_close=Schließen error_build=PDF.JS Build: {{build}} error_message=Nachricht: {{message}} error_stack=Stack: {{stack}} error_file=Datei: {{file}} error_line=Zeile: {{line}} page_scale_width=Seitenbreite page_scale_fit=Ganze Seite page_scale_auto=Automatisch page_scale_actual=Originalgröße toggle_slider.title=Thumbnails ein-/ausblenden thumbs.title=Zeige Thumbnails outline.title=Zeige Inhaltsverzeichnis loading=Lade... {{percent}}% loading_error_indicator=Fehler loading_error=Das PDF konnte nicht geladen werden. rendering_error=Das PDF konnte nicht angezeigt werden. page_label=Seite: page_of=von {{pageCount}} no_outline=Kein Inhaltsverzeichnis verfügbar open_file.title=Öffne Datei text_annotation_type=[{{type}} Annotation] [en-US] # Main toolbar buttons (tooltips and alt text for images) previous.title=Previous Page previous_label=Previous next.title=Next Page next_label=Next # LOCALIZATION NOTE (page_label, page_of): # These strings are concatenated to form the "Page: X of Y" string. # Do not translate "{{pageCount}}", it will be substituted with a number # representing the total number of pages. page_label=Page: page_of=of {{pageCount}} zoom_out.title=Zoom Out zoom_out_label=Zoom Out zoom_in.title=Zoom In zoom_in_label=Zoom In zoom.title=Zoom print.title=Print print_label=Print fullscreen.title=Fullscreen fullscreen_label=Fullscreen open_file.title=Open File open_file_label=Open download.title=Download download_label=Download bookmark.title=Current view (copy or open in new window) bookmark_label=Current View # Tooltips and alt text for side panel toolbar buttons # (the _label strings are alt text for the buttons, the .title strings are # tooltips) toggle_slider.title=Toggle Slider toggle_slider_label=Toggle Slider outline.title=Show Document Outline outline_label=Document Outline thumbs.title=Show Thumbnails thumbs_label=Thumbnails search_panel.title=Search Document search_panel_label=Search # Document outline messages no_outline=No Outline Available # Thumbnails panel item (tooltip and alt text for images) # LOCALIZATION NOTE (thumb_page_title): "{{page}}" will be replaced by the page # number. thumb_page_title=Page {{page}} # LOCALIZATION NOTE (thumb_page_canvas): "{{page}}" will be replaced by the page # number. thumb_page_canvas=Thumbnail of Page {{page}} # Search panel button title and messages search=Find search_terms_not_found=(Not found) # Error panel labels error_more_info=More Information error_less_info=Less Information error_close=Close # LOCALIZATION NOTE (error_build): "{{build}}" will be replaced by the PDF.JS # build ID. error_build=PDF.JS Build: {{build}} # LOCALIZATION NOTE (error_message): "{{message}}" will be replaced by an # english string describing the error. error_message=Message: {{message}} # LOCALIZATION NOTE (error_stack): "{{stack}}" will be replaced with a stack # trace. error_stack=Stack: {{stack}} # LOCALIZATION NOTE (error_file): "{{file}}" will be replaced with a filename error_file=File: {{file}} # LOCALIZATION NOTE (error_line): "{{line}}" will be replaced with a line number error_line=Line: {{line}} rendering_error=An error occurred while rendering the page. # Predefined zoom values page_scale_width=Page Width page_scale_fit=Page Fit page_scale_auto=Automatic Zoom page_scale_actual=Actual Size # Loading indicator messages loading_error_indicator=Error loading_error=An error occurred while loading the PDF. # LOCALIZATION NOTE (text_annotation_type): This is used as a tooltip. # "{{type}}" will be replaced with an annotation type from a list defined in # the PDF spec (32000-1:2008 Table 169 – Annotation types). # Some common types are e.g.: "Check", "Text", "Comment", "Note" text_annotation_type=[{{type}} Annotation] request_password=PDF is protected by a password: printing_not_supported=Warning: Printing is not fully supported by this browser. [es] # Main toolbar buttons (tooltips and alt text for images) previous.title=Página anterior previous_label=Anterior next.title=Página siguiente next_label=Siguiente # LOCALIZATION NOTE (page_label, page_of): # These strings are concatenated to form the "Page: X of Y" string. # Do not translate "{{pageCount}}", it will be substituted with a number # representing the total number of pages. page_label=Página: page_of=de {{pageCount}} zoom_out.title=Reducir zoom_out_label=Reducir zoom_in.title=Ampliar zoom_in_label=Ampliar zoom.title=Ampliación print.title=Imprimir print_label=Imprimir fullscreen.title=Pantalla completa fullscreen_label=Pantalla completa open_file.title=Abrir archivo open_file_label=Abrir download.title=Descargar download_label=Descargar bookmark.title=Vista actual (copie o abra en una ventana nueva) bookmark_label=Vista actual # Tooltips and alt text for side panel toolbar buttons # (the _label strings are alt text for the buttons, the .title strings are # tooltips) toggle_slider.title=Alternar deslizador toggle_slider_label=Alternar deslizador outline.title=Mostrar esquema del documento outline_label=Esquema del documento thumbs.title=Mostrar miniaturas thumbs_label=Miniaturas search_panel.title=Buscar en el documento search_panel_label=Buscar # Document outline messages no_outline=No hay un esquema disponible # Thumbnails panel item (tooltip and alt text for images) # LOCALIZATION NOTE (thumb_page_title): "{{page}}" will be replaced by the page # number. thumb_page_title=Página {{page}} # LOCALIZATION NOTE (thumb_page_canvas): "{{page}}" will be replaced by the page # number. thumb_page_canvas=Miniatura de la página {{page}} # Search panel button title and messages search=Buscar search_terms_not_found=(No encontrado) # Error panel labels error_more_info=Más información error_less_info=Menos información error_close=Cerrar # LOCALIZATION NOTE (error_build): "{{build}}" will be replaced by the PDF.JS # build ID. error_build=Compilación de PDF.JS: {{build}} # LOCALIZATION NOTE (error_message): "{{message}}" will be replaced by an # english string describing the error. error_message=Mensaje: {{message}} # LOCALIZATION NOTE (error_stack): "{{stack}}" will be replaced with a stack # trace. error_stack=Pila: {{stack}} # LOCALIZATION NOTE (error_file): "{{file}}" will be replaced with a filename error_file=Archivo: {{file}} # LOCALIZATION NOTE (error_line): "{{line}}" will be replaced with a line number error_line=Línea: {{line}} rendering_error=Ocurrió un error mientras se renderizaba la página. # Predefined zoom values page_scale_width=Anchura de página page_scale_fit=Ajustar a la página page_scale_auto=Ampliación automática page_scale_actual=Tamaño real # Loading indicator messages loading_error_indicator=Error loading_error=Ocurrió un error mientras se cargaba el PDF. # LOCALIZATION NOTE (text_annotation_type): This is used as a tooltip. # "{{type}}" will be replaced with an annotation type from a list defined in # the PDF spec (32000-1:2008 Table 169 – Annotation types). # Some common types are e.g.: "Check", "Text", "Comment", "Note" text_annotation_type=[Anotación {{type}}] request_password=El PDF está protegido con una contraseña: printing_not_supported=Aviso: La impresión no es compatible totalmente con este navegador. [fr] bookmark.title=Vue courante (copier ou ouvrir dans une nouvelle fenêtre) previous.title=Précédente next.title=Suivante print.title=Imprimer download.title=Télécharger zoom_out.title=Zoom arrière zoom_in.title=Zoom avant error_more_info=Plus d'informations error_less_info=Moins d'informations error_close=Fermer error_build=Version de PDF.JS : {{build}} error_message=Message : {{message}} error_stack=Pile : {{stack}} error_file=Fichier : {{file}} error_line=Ligne : {{line}} page_scale_width=Largeur de la page page_scale_fit=Ajuster à la page page_scale_auto=Zoom automatique page_scale_actual=Taille réelle toggle_slider.title=Afficher/Masquer la barre latérale thumbs.title=Afficher/masquer les vignettes outline.title=Afficher/masquer la structure loading=Chargement… {{percent}}% loading_error_indicator=Erreur loading_error=Une erreur est survenue lors du chargement du PDF. rendering_error=Une erreur est survenue lors de l'affichage de la page. page_label=Page : page_of=sur {{pageCount}} no_outline=Pas de structure disponible open_file.title=Ouvrir un fichier text_annotation_type=[Annotation {{type}}] toggle_slider_label=Afficher/Masquer la barre latérale thumbs_label=Vignettes outline_label=Structure du document bookmark_label=Vue courante previous_label=Précédente next_label=Suivante print_label=Imprimer download_label=Télécharger zoom_out_label=Zoom arrière zoom_in_label=Zoom avant zoom.title=Zoom thumb_page_title=Page {{page}} thumb_page_canvas=Aperçu de la page {{page}} request_password=Ce PDF est protégé par un mot de passe : [he] bookmark.title=דף נוכחי (העתקה או פתיחה בחלון חדש) previous.title=דף קודם next.title=דף הבא print.title=הדפסה download.title=הורדה zoom_out.title=התרחקות zoom_in.title=התקרבות error_more_info=יותר מידע error_less_info=פחות מידע error_close=סגירה error_build=בניית PDF.JS‏: {{build}} error_message=הודעה: {{message}} error_stack=מחסנית: {{stack}} error_file=קובץ: {{file}} error_line=שורה: {{line}} page_scale_width=רוחב דף page_scale_fit=גודל דף page_scale_auto=התקרבות אוטומטית page_scale_actual=גודל אמיתי toggle_slider.title=מתג החלקה thumbs.title=הצגת תמונות ממוזערות outline.title=הצגת מתאר מסמך loading=בטעינה... {{percent}}% loading_error_indicator=שגיאה loading_error=אירעה שגיאה בעת טעינת קובץ PDF. rendering_error=אירעה שגיאה בעת עיבוד הדף. page_label=דף: page_of=מתוך {{pageCount}} no_outline=אין מתאר זמין open_file.title=פתיחת קובץ text_annotation_type=[{{type}} Annotation] toggle_slider_label=מתג החלקה thumbs_label=תמונות ממוזערות outline_label=מתאר מסמך bookmark_label=תצוגה נוכחית previous_label=קודם next_label=הבא print_label=הדפסה download_label=הורדה zoom_out_label=התרחקות zoom_in_label=התקרבות zoom.title=מרחק מתצוגה thumb_page_title=דף {{page}} thumb_page_canvas=תמונה ממוזערת של דף {{page}} request_password=קובץ PDF מוגן בססמה: open_file_label=פתיחה [it] bookmark.title=Visualizzazione corrente (copia o apri in una nuova finestra) previous.title=Precedente next.title=Successiva print.title=Stampa download.title=Download zoom_out.title=Riduci Zoom zoom_in.title=Aumenta Zoom error_more_info=Pi� Informazioni error_less_info=Meno Informazioni error_close=Chiudi error_build=PDF.JS Build: {{build}} error_message=Messaggio: {{message}} error_stack=Stack: {{stack}} error_file=File: {{file}} error_line=Linea: {{line}} page_scale_width=Adatta alla Larghezza page_scale_fit=Adatta alla Pagina page_scale_auto=Zoom Automatico page_scale_actual=Dimensione Attuale toggle_slider.title=Visualizza Riquadro Laterale thumbs.title=Mostra Miniature outline.title=Mostra Indice Documento loading=Caricamento... {{percent}}% loading_error_indicator=Errore loading_error=� accaduto un errore durante il caricamento del PDF. rendering_error=� accaduto un errore durante il rendering della pagina. page_label=Pagina: page_of=di {{pageCount}} no_outline=Nessun Indice Disponibile open_file.title=Apri File text_annotation_type=[{{type}} Annotazione] [ja] # Main toolbar buttons (tooltips and alt text for images) previous.title=前のページ previous_label=前へ next.title=次のページ next_label=次へ # LOCALIZATION NOTE (page_label, page_of): # These strings are concatenated to form the "Page: X of Y" string. # Do not translate "{{pageCount}}", it will be substituted with a number # representing the total number of pages. page_label=ページ: page_of=of {{pageCount}} zoom_out.title=縮小 zoom_out_label=縮小 zoom_in.title=拡大 zoom_in_label=拡大 zoom.title=ズーム print.title=印刷 print_label=印刷 fullscreen.title=全画面表示 fullscreen_label=全画面表示 open_file.title=ファイルを開く open_file_label=開く download.title=ダウンロード download_label=ダウンロード bookmark.title=現在のビューをブックマーク bookmark_label=現在のビューをブックマーク # Tooltips and alt text for side panel toolbar buttons # (the _label strings are alt text for the buttons, the .title strings are # tooltips) toggle_slider.title=サイドバーの切り替え toggle_slider_label=サイドバーの切り替え outline.title=文書の目次 outline_label=文書の目次 thumbs.title=縮小版 thumbs_label=縮小版 search_panel.title=検索 search_panel_label=検索 # Document outline messages no_outline=利用可能な目次はありません # Thumbnails panel item (tooltip and alt text for images) # LOCALIZATION NOTE (thumb_page_title): "{{page}}" will be replaced by the page # number. thumb_page_title={{page}} ページ # LOCALIZATION NOTE (thumb_page_canvas): "{{page}}" will be replaced by the page # number. thumb_page_canvas=ページの縮小版 {{page}} # Search panel button title and messages search=検索 search_terms_not_found=(見つかりませんでした) # Error panel labels error_more_info=詳細情報 error_less_info=詳細情報の非表示 error_close=閉じる # LOCALIZATION NOTE (error_build): "{{build}}" will be replaced by the PDF.JS # build ID. error_build=PDF.JS Build: {{build}} # LOCALIZATION NOTE (error_message): "{{message}}" will be replaced by an # english string describing the error. error_message=メッセージ: {{message}} # LOCALIZATION NOTE (error_stack): "{{stack}}" will be replaced with a stack # trace. error_stack=スタック: {{stack}} # LOCALIZATION NOTE (error_file): "{{file}}" will be replaced with a filename error_file=ファイル: {{file}} # LOCALIZATION NOTE (error_line): "{{line}}" will be replaced with a line number error_line=ライン: {{line}} rendering_error=ページのレンダリング中にエラーが発生しました # Predefined zoom values page_scale_width=幅に合わせる page_scale_fit=ページのサイズに合わせる page_scale_auto=自動ズーム page_scale_actual=実際のサイズ # Loading indicator messages loading_error_indicator=エラー loading_error=PDFの読み込み中にエラーが発生しました # LOCALIZATION NOTE (text_annotation_type): This is used as a tooltip. # "{{type}}" will be replaced with an annotation type from a list defined in # the PDF spec (32000-1:2008 Table 169 – Annotation types). # Some common types are e.g.: "Check", "Text", "Comment", "Note" text_annotation_type=[{{type}} 注釈] request_password=PDFはパスワードによって保護されています printing_not_supported=警告:このブラウザでは印刷が完全にサポートされていません [nl] # Main toolbar buttons (tooltips and alt text for images) previous.title=Vorige pagina previous_label=Vorige next.title=Volgende pagina next_label=Volgende # LOCALIZATION NOTE (page_label, page_of): # These strings are concatenated to form the "Page: X of Y" string. # Do not translate "{{pageCount}}", it will be substituted with a number # representing the total number of pages. page_label=Pagina: page_of=van {{pageCount}} zoom_out.title=Zoom uit zoom_out_label=Zoom uit zoom_in.title=Zoom in zoom_in_label=Zoom in zoom.title=Zoom print.title=Print print_label=Print open_file.title=Open bestand open_file_label=Open download.title=Download download_label=Download bookmark.title=Huidige beeld (kopieer of open in nieuw venster) bookmark_label=Huidige beeld # Tooltips and alt text for side panel toolbar buttons # (the _label strings are alt text for the buttons, the .title strings are # tooltips) toggle_slider.title=Zijbalk tonen toggle_slider_label=Zijbalk tonen outline.title=Toon document structuur outline_label=Document structuur thumbs.title=Toon miniaturen thumbs_label=Miniaturen search_panel.title=Doorzoek document search_panel_label=Zoek # Document outline messages no_outline=Geen structuur beschikbaar # Thumbnails panel item (tooltip and alt text for images) # LOCALIZATION NOTE (thumb_page_title): "{{page}}" will be replaced by the page # number. thumb_page_title=Pagina {{page}} # LOCALIZATION NOTE (thumb_page_canvas): "{{page}}" will be replaced by the page # number. thumb_page_canvas=Miniatuur van pagina {{page}} # Search panel button title and messages search=Zoek search_terms_not_found=(Niet gevonden) # Error panel labels error_more_info=Meer informatie error_less_info=Minder informatie error_close=Sluiten # LOCALIZATION NOTE (error_build): "{{build}}" will be replaced by the PDF.JS # build ID. error_build=PDF.JS Build: {{build}} # LOCALIZATION NOTE (error_message): "{{message}}" will be replaced by an # english string describing the error. error_message=Bericht: {{message}} # LOCALIZATION NOTE (error_stack): "{{stack}}" will be replaced with a stack # trace. error_stack=Stapel: {{stack}} # LOCALIZATION NOTE (error_file): "{{file}}" will be replaced with a filename error_file=Bestand: {{file}} # LOCALIZATION NOTE (error_line): "{{line}}" will be replaced with a line number error_line=Regel: {{line}} rendering_error=Er heeft zich een probleem voorgedaan bij het optekenen van de pagina. # Predefined zoom values page_scale_width=Paginabreedte page_scale_fit=Pagina passend page_scale_auto=Automatische Zoom page_scale_actual=Werkelijke grootte # Loading indicator messages loading_error_indicator=Fout loading_error=Er heeft zich een fout voorgedaan bij het laden van de PDF. # LOCALIZATION NOTE (text_annotation_type): This is used as a tooltip. # "{{type}}" will be replaced with an annotation type from a list defined in # the PDF spec (32000-1:2008 Table 169 – Annotation types). # Some common types are e.g.: "Check", "Text", "Comment", "Note" text_annotation_type=[{{type}} Annotation] request_password=PDF is beveiligd door een wachtwoord: [pl] bookmark.title=Aktualny widok (kopiuj lub otwórz w nowym oknie) previous.title=Poprzednia strona next.title=Następna strona print.title=Drukuj download.title=Pobierz zoom_out.title=Pomniejsz zoom_in.title=Powiększ error_more_info=Więcej informacji error_less_info=Mniej informacji error_close=Zamknij error_build=Wersja PDF.JS: {{build}} error_message=Wiadomość: {{message}} error_stack=Stos: {{stack}} error_file=Plik: {{file}} error_line=Linia: {{line}} page_scale_width=Szerokość strony page_scale_fit=Cała strona page_scale_auto=Automatyczne dopasowanie page_scale_actual=Rzeczywisty rozmiar toggle_slider.title=Włącz/wyłącz suwak thumbs.title=Wyświetl miniatury outline.title=Wyświetl konspekt dokumentu loading=Wczytywanie... {{percent}}% loading_error_indicator=Błąd loading_error=Wystąpił błąd podczas wczytywania pliku PDF. rendering_error=Wystąpił błąd podczas wyświetlania strony. page_label=Strona: page_of=z {{pageCount}} no_outline=Konspekt nie jest dostępny open_file.title=Otwórz plik text_annotation_type=[Komentarz {{type}}] toggle_slider_label=Przełącz suwak thumbs_label=Miniatury outline_label=Konspekt dokumentu bookmark_label=Aktualny widok previous_label=Wstecz next_label=Dalej print_label=Drukuj download_label=Pobierz zoom_out_label=Pomniejsz zoom_in_label=Powiększ zoom.title=Powiększenie [pt-BR] bookmark.title=Marcar posição atual (bookmark) previous.title=Página anterior next.title=Próxima página print.title=Imprimir download.title=Baixar arquivo zoom_out.title=Diminuir Zoom zoom_in.title=Aumentar Zoom error_more_info=Mais informações error_less_info=Menos informações error_close=Fechar error_build=PDF.JS Versão: {{build}} error_message=Mensagem: {{message}} error_stack=Pilha: {{stack}} error_file=Arquivo: {{file}} error_line=Linha: {{line}} page_scale_width=Largura da página page_scale_fit=Página inteira page_scale_auto=Zoom automático page_scale_actual=Tamanho original toggle_slider.title=Abrir/fechar aba lateral thumbs.title=Mostrar miniaturas outline.title=Mostrar índice loading=Carregando... {{percent}}% loading_error_indicator=Erro loading_error=Um erro ocorreu ao carregar o arquivo. rendering_error=Um erro ocorreu ao apresentar a página. page_label=Página: page_of=de {{pageCount}} no_outline=Índice não disponível open_file.title=Abrir arquivo text_annotation_type=[{{type}} Anotações] [ro] bookmark.title=Vederea curentă (copiază sau deschide în fereastră nouă) previous.title=Pagina precedentă next.title=Pagina următoare print.title=Tipărește download.title=Descarcă zoom_out.title=Micșorează zoom_in.title=Mărește error_more_info=Detaliat error_less_info=Sumarizat error_close=Închide error_build=PDF.JS Build: {{build}} error_message=Message: {{message}} error_stack=Stack: {{stack}} error_file=File: {{file}} error_line=Line: {{line}} page_scale_width=După lățime page_scale_fit=Toată pagina page_scale_auto=Mărime automată page_scale_actual=Mărime originală toggle_slider.title=Vedere de ansamblu thumbs.title=Miniaturi outline.title=Cuprins loading=Încărcare... {{percent}}% loading_error_indicator=Eroare loading_error=S-a produs o eroare în timpul încărcării documentului. rendering_error=S-a produs o eroare în timpul procesării paginii. page_label=Pagina: page_of=din {{pageCount}} no_outline=Cuprins indisponibil open_file.title=Deschide fișier text_annotation_type=[Adnotare {{type}}] toggle_slider_label=Vedere de ansamblu thumbs_label=Miniaturi outline_label=Cuprins bookmark_label=Vederea curentă previous_label=Înapoi next_label=Înainte print_label=Tipărește download_label=Descarcă zoom_out_label=Micșorează zoom_in_label=Mărește zoom.title=Mărime [ru] bookmark.title=Ссылка на текущий вид (скопировать или открыть в новом окне) previous.title=Предыдущая страница next.title=Следующая страница print.title=Печать download.title=Загрузить zoom_out.title=Уменьшить zoom_in.title=Увеличить error_more_info=Детали error_less_info=Скрыть детали error_close=Закрыть error_build=PDF.JS компиляция: {{build}} error_message=Сообщение: {{message}} error_stack=Стeк: {{stack}} error_file=Файл: {{file}} error_line=Строка: {{line}} page_scale_width=По ширине страницы page_scale_fit=Во всю страницу page_scale_auto=Авто page_scale_actual=Настоящий размер toggle_slider.title=Открыть/закрыть вспомогательную панель thumbs.title=Показать уменьшенные изображения outline.title=Показать содержание документа loading=Загрузка... {{percent}}% loading_error_indicator=Ошибка loading_error=Произошла ошибка во время загрузки PDF. rendering_error=Произошла ошибка во время создания страницы. page_label=Страница: page_of=из {{pageCount}} no_outline=Содержание не доступно open_file.title=Открыть файл text_annotation_type=[Аннотация {{type}}] toggle_slider_label=Вспомогательная панель thumbs_label=Уменьшенные изображения outline_label=Содержание документа bookmark_label=Текущий вид previous_label=Предыдущая next_label=Следующая print_label=Печать download_label=Загрузить zoom_out_label=Уменьшить zoom_in_label=Увеличить zoom.title=Масштаб thumb_page_title=Страница {{page}} thumb_page_canvas=Уменьшенное изображение страницы {{page}} request_password=PDF защищён паролем: [sr] bookmark.title=Тренутни приказ (Умножити или отворити у новом прозору) previous.title=Предходна страна next.title=Следећа страна print.title=Штампај download.title=Преузми zoom_out.title=Умањи zoom_in.title=Увећај error_more_info=Више информација error_less_info=Мање информација error_close=Затвори error_build=PDF.JS Build: {{build}} error_message=Message: {{message}} error_stack=Stack: {{stack}} error_file=File: {{file}} error_line=Line: {{line}} page_scale_width=Ширина странице page_scale_fit=Уклопи page_scale_auto=Увећај аутоматски page_scale_actual=Стварна величина toggle_slider.title=Клизач thumbs.title=Прикажи у сличицама outline.title=Прикажи у линијама loading=Учитавање... {{percent}}% loading_error_indicator=Грешка loading_error=Дошло је до грешке током учитавања ПДФ-а. rendering_error=Дошло је до грешке приликом приказивања стране. page_label=Страна: page_of=од {{pageCount}} no_outline=Нема линија open_file.title=Отвори датотеку text_annotation_type=[{{type}} Annotation] toggle_slider_label=Клизач thumbs_label=Сличице outline_label=Документи у линијама bookmark_label=Тренутни приказ previous_label=Предходна next_label=Следећа print_label=Штампај download_label=Преузми zoom_out_label=Умањи zoom_in_label=Увећај zoom.title=Скала [sv] # Main toolbar buttons (tooltips and alt text for images) previous.title=Föregående sida previous_label=Föregående next.title=Nästa sida next_label=Nästa # LOCALIZATION NOTE (page_label, page_of): # These strings are concatenated to form the "Page: X of Y" string. # Do not translate "{{pageCount}}", it will be substituted with a number # representing the total number of pages. page_label=Sida: page_of=av {{pageCount}} zoom_out.title=Zooma ut zoom_out_label=Zooma ut zoom_in.title=Zooma in zoom_in_label=Zooma in zoom.title=Zooma print.title=Skriv ut print_label=Skriv ut open_file.title=Öppna fil open_file_label=Öppna download.title=Ladda ner download_label=Ladda ner bookmark.title=Aktuell vy (kopiera eller öppna i nytt fönster) bookmark_label=Aktuell vy # Tooltips and alt text for side panel toolbar buttons # (the _label strings are alt text for the buttons, the .title strings are # tooltips) toggle_slider.title=Visa/Dölj panel toggle_slider_label=Visa/Dölj panel outline.title=Visa dokumentdisposition outline_label=Dokumentdisposition thumbs.title=Visa miniatyrer thumbs_label=Miniatyrer search_panel.title=Sök i dokumentet search_panel_label=Sök # Document outline messages no_outline=Ingen dokumentdisposition tillgänglig # Thumbnails panel item (tooltip and alt text for images) # LOCALIZATION NOTE (thumb_page_title): "{{page}}" will be replaced by the page # number. thumb_page_title=Sida {{page}} # LOCALIZATION NOTE (thumb_page_canvas): "{{page}}" will be replaced by the page # number. thumb_page_canvas=Miniatyr av sida {{page}} # Search panel button title and messages search=Hitta search_terms_not_found=(hittades inte) # Error panel labels error_more_info=Mer information error_less_info=Mindre information error_close=Stäng # LOCALIZATION NOTE (error_build): "{{build}}" will be replaced by the PDF.JS # build ID. error_build=PDF.JS Bygge: {{build}} # LOCALIZATION NOTE (error_message): "{{message}}" will be replaced by an # english string describing the error. error_message=Meddelande: {{message}} # LOCALIZATION NOTE (error_stack): "{{stack}}" will be replaced with a stack # trace. error_stack=Stack: {{stack}} # LOCALIZATION NOTE (error_file): "{{file}}" will be replaced with a filename error_file=Fil: {{file}} # LOCALIZATION NOTE (error_line): "{{line}}" will be replaced with a line number error_line=Rad: {{line}} rendering_error=Ett fel inträffade när sidan renderades. # Predefined zoom values page_scale_width=Sidbredd page_scale_fit=Passa sida page_scale_auto=Automatisk Zoom page_scale_actual=Faktisk storlek # Loading indicator messages loading_error_indicator=Fel loading_error=Ett fel inträffade när PDFen skulle laddas. # LOCALIZATION NOTE (text_annotation_type): This is used as a tooltip. # "{{type}}" will be replaced with an annotation type from a list defined in # the PDF spec (32000-1:2008 Table 169 – Annotation types). # Some common types are e.g.: "Check", "Text", "Comment", "Note" text_annotation_type=[{{type}} Annotering] request_password=PDFen är skyddad av lösenord: [zh-CN] bookmark.title=当前视图(复制或在新窗口中打开) previous.title=上一页 next.title=下一页 print.title=打印 download.title=下载 zoom_out.title=缩小 zoom_in.title=放大 error_more_info=更多信息 error_less_info=更少信息 error_close=关闭 error_build=PDF.JS Build: {{build}} error_message=Message: {{message}} error_stack=Stack: {{stack}} error_file=File: {{file}} error_line=Line: {{line}} page_scale_width=适合页宽 page_scale_fit=适合页面 page_scale_auto=自动缩放 page_scale_actual=实际大小 toggle_slider.title=切换侧栏 thumbs.title=显示缩略图 outline.title=显示文档大纲 loading=正在载入... {{percent}}% loading_error_indicator=错误 loading_error=载入PDF时发生错误。 rendering_error=呈现页面时发生错误。 page_label=页: page_of=/ {{pageCount}} no_outline=无可用大纲 open_file.title=打开文件 text_annotation_type=[{{type}} 注解] toggle_slider_label=切换侧栏 thumbs_label=缩略图 outline_label=文档大纲 bookmark_label=当前视图 previous_label=向上 next_label=向下 print_label=打印 download_label=下载 zoom_out_label=缩小 zoom_in_label=放大 zoom.title=缩放 thumb_page_title=页码 {{page}} thumb_page_canvas=页面 {{page}} 的缩略图 request_password=PDF 被密码保护: [zh-TW] # 主工具列按鍵 (工具提示和圖像的替代文字) previous.title=上一頁 previous_label=上一頁 next.title=下一頁 next_label=下一頁 # 本地化提示 (page_label, page_of): # 這些字符串會連接成 "Page: X of Y" 的表示方式。 # 不要翻譯 "{{pageCount}}" , 因為它用來表示總頁數。 page_label=第 page_of=頁, 共 {{pageCount}} 頁 zoom_out.title=縮小 zoom_out_label=縮小 zoom_in.title=放大 zoom_in_label=放大 zoom.title=縮放 print.title=列印 print_label=列印 open_file.title=開啟檔案 open_file_label=開啟 download.title=下載 download_label=下載 bookmark.title=目前檢視(複製或在新視窗中開啟) bookmark_label=目前檢視 # 側邊欄工具列按鍵 (工具提示和圖像的替代文字) # (_label 字符串是按鍵的替代文字, .title 字符串是工具提示) toggle_slider.title=切換側邊欄 toggle_slider_label=切換側邊欄 outline.title=顯示文件綱要 outline_label=文件綱要 thumbs.title=顯示縮圖 thumbs_label=縮圖 search_panel.title=搜索文件 search_panel_label=搜索 # 文件綱要相關訊息 no_outline=無可用的綱要 # 縮圖面板項目 (工具提示和圖像的替代文字) # 本地化提示 (thumb_page_title): "{{page}}" 會被頁數取代。 thumb_page_title=第 {{page}} 頁 # 本地化提示 (thumb_page_canvas): "{{page}}" 會被頁數取代。 thumb_page_canvas=第 {{page}} 頁的縮圖 # 搜尋面板按鍵文字及訊息 search=搜索 search_terms_not_found=(沒有找到) # 錯誤面板標籤 error_more_info=更多資訊 error_less_info=更少資訊 error_close=關閉 # 本地化提示 (error_build): "{{build}}" 會被PDF.JS版本號取代。 error_build=PDF.JS 版本號: {{build}} # 本地化提示 (error_message): "{{message}}" 會被英文的錯誤描述取代。 error_message=錯誤信息: {{message}} # 本地化提示 (error_stack): "{{stack}}" 會被錯誤堆疊取代。 error_stack=堆疊: {{stack}} # 本地化提示 (error_file): "{{file}}" 會被檔案名稱取代。 error_file=檔案: {{file}} # 本地化提示 (error_line): "{{line}}" 會被行數取代。 error_line=行數: {{line}} rendering_error=渲染頁面時發生錯誤。 # 預設的縮放值 page_scale_width=符合頁寬 page_scale_fit=符合頁面 page_scale_auto=自動縮放 page_scale_actual=實際大小 # 載入指示訊息 # 本地化提示 (error_line): "{{percent}}" 會被百分比取代。 loading=正在載入... {{percent}}% loading_error_indicator=錯誤 loading_error=載入PDF檔案時發生錯誤。 # 其他標籤和訊息 # "{{type}}" 用來表示PDF格式規範 (32000-1:2008 Table 169 – Annotation types) 入面所定義的註解種類。 # 一些常見的類型有: "Check"、 "Text"、 "Comment"、 "Note" text_annotation_type=[{{type}} 註解] request_password=PDF檔案受密碼保護: Super Rich Mapa do site

1234